������������������

���������������������������������2011������������������������������������������

���������2011-12-01 ������������������
http://www.yixuesheng.com/job/anhui/201112/61276.html ���������
��

���������������������������������2011������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2������

���������������������

1������������������������������������������������������������������������������������

2������������������������������

3���������������������������������������������������������158cm������������

4���������24������������(1987���12���1���������������,������������������������������������������28������)���

���������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

1������������������2011���12���12������12���15������������������������

2������������������������������������������������������������������3������������������������������������

���������������

1������������������������������������������������������������

2������������������2011���12���18���09���00���11���30���

3���������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������0556-5364207

���������������������������

���O���������������������������

���������������������������

���������������������������������
2018���������������������������������������������150���������������������
���������������������������������������������������������
2019���������������������������������������������������������������������
2019 ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������2019���������������

������������������������������������������������ ������������������

������������������

������ >
��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
���������������������

���������������

������������������

������������������

������������ TOP