Clinical Territory Account Manager, Guangzhou (Ref: 1697BR)

面议 广东 3-5年 本科 全职
宜曼达贸易(上海)有限公司 2016-12-16 更新 2017-03-06 截止

Clinical Territory Account Manager, Guangzhou (Ref: 1697BR)

该职位过期,暂无法查看

广东医院

宜曼达贸易(上海)有限公司

制药/生物工程

生物企业 其他

1000~9999人

近两周简历处理率 20%
Copyright © 2007-2017 DXY All Reserved. 浙B2-20070219(含BBS)